Tramonde tarandine
L'ha scritt Administrator   
martedý 14 marzo 2006
Ancora una volta, sul Purtuso, Alice ci ha offerto l'opportunità di apprezzare l'aulica prosa di Aleng Along. E' un canto di sirena per i tarantini lontani…TN il vento che ne rimanda l'eco…

Cume glòbbe 'nfucáte
jè 'u sole ca stè' scènne
e se stè' 'ccòcchi'e vváse a 'u Mare Grànne;
cu' le ràgge 'nduráte
ch'attùrne vè' spannènne,

pare ca Tàrde tott''a vè' pettànne.
E Jèdde, cundignóse,
se culle suse a ll'ònne a cume 'na vezzose
e ppo' s'assònne.

Véde le piscatùre,
cu' ll'uècchie scarazzáte,
ca 'mbrà ttànda culùre,
stànche e fadiate
hònne turnate.

Mére l'ìsele ardìte,
a SSànde dedecate,
'na véla viànghe se vè' avvicenànne;
da réte a SSànde Vite
'na Nave ha returnate

da 'na longa cruciére, a CChìdde Vànne.
E Tàrende, ch'aspètte
a Chìdde Marenáre
mettènnese 'u russètte
pe' le 'ngandáre,

páre ca se stè' 'bbràzze
cu' 'u Mare prufumáte
piccè da chìdde vràzze
jè circundáte
da ogne llate.

Jè ssére e ggià stè' ccale
'nu vindezzule dóce
ca t'accarezze e a tutte vè' purtànne,
partènne da' 'u Canále,
quìdde « Salùte a' vóce »

ca le do' Marenare stònne a ffànne,
fa ca mo' vo' ccu ddìce
a tutte:—Vu' penzáte
a rumanére amice,

no' v'arrajáte.
je ttànda corte 'a vìte;
'u sole ha da turnáre
ma vùje 'u stè' ssapìte
ca de cambáre
s'ha ddà spicciáre!—

Aleng Along
Ultimo aggiornamento ( mercoledý 15 marzo 2006 )