Home arrow Cultura arrow Taranto: parole, musica e immagini arrow "Natale da z Peppine" (idea di commedia virtuale interpretata sul forum)
domenica 16 giugno 2024
 
 
"Natale da z Peppine" (idea di commedia virtuale interpretata sul forum) PDF Stampa E-mail
L'ha scritt Administrator   
luned 22 novembre 2010


Grazie alla pazienza ed alla dedizione di Carmela, Tarantonostra.com è lieta ed onorata di presentare l’ultima opera della Compagnia Teatrale di  “U purtuse”:

"Natale da zì Peppine"

(idea di commedia virtuale interpretata sul forum)

 

 

Personaggi ed interpreti:

Zì Peppine

Uccio            

Angela       

Maurizio       

Marina (donna Persefone)

Silvio          

Lulù                  

Viola  

Penelope 

Vincenzo         

Didino      

a’ frangese         

Mimino      

Romina

Antonella      

Massimo         

Ilaria             

Cin Cian Pai   

a’ masciàre                             

Carmela  

 

E' il giorno di Santa Cecilia: Penelope, la masciara franchiddese, sta scodellando, nel suo "basso" in città vecchia, delle frittelle strane che dovrebbero essere delle pettole. La cucina è piena di fumo e odore di bruciato.

 

PENELOPE pensa

Ma viti picca picca ce uae!!! Mannagghia a mmè e a quannu agghiu lassatu Francaidda mea cu mi ni vegnu a Tarantu, pì sicutà a Vicienzu... Ahhhhhhhhhhh, mannagghia a mmè! Eccu, ca mo' mi acchiu cu fazzu la serva e cu spriciu pettuli e scanu sannacchiutili! … Ca iu, a Francaidda, la signura facia!

E poi, 'sti tarantini: stamu ancora allu 22 novembri, e già si sta enchiunu lu stommuchu ti pettuli e ti mancià!

Stamatina è passatu la banna sottacasa sunannu sunannu: iu agghiu catutu tillu liettu pi lu spramientu, poi è sunatu Vicienzu e m'è duttu: "Ammmoriiiiiiiiii! Vieni a vitere, Pinelopa, ce ti piaci la banna ti santa Cicilia?"- Io mi agghiu 'nfacciata, e ho visto li sunaturi che era ancora lu cielo ti l'alba. Alla veramenti, m'agghiu puru commovuta. Poi lu zitumia m'è dittu cu li uecchi tutti tisitirusi: "Pinelopa... Che mi sfrisci nu picca ti pettole, che a Tarantonoscia si manciano osce? Poi ce le andiamo a manciare alla casa di zi' Peppine..." - Iu, m'agghiu fattu pigghià pi fessa, ca mi pinzava ca erunu facili... E poi ce li putia ti' che no sacciu mancu comu si fannu, li pettuli... Ma ce sapìa ca qua sartunu tutti intra allu uegghiu!!!

M'agghiu bruciatu tutti li pili tilli razzi, agghiu mmucatu totta la cucina, li pettuli hannu scuppiati e mienzi s'hannu bruciati...Mah! Sapi piccè... Però la figura loru la fannu. Mo' vocu qua a'ncocchi a casa addò zi' Peppinu...Eccu qua... Mo' tuzzu, ca sirai quisti, puru ca è passatu la banna, ancora sta dormunu...

<Uèèèèèèèèèèèèèèè.... Zi' Peppìììì.... beddu lu ziu mia! Comu stani??? T'ha azatu? E viti, ziu beddu, ce t'agghiu purtatu... Ce ti piaci lu piattu mia?>

 

ZI' PEPPINE intento ad artificiare in casa sente suonare, apre la porta e meravigliato .....

<Naaa … ma vide nú picche aqquaje … cé bbelle pinziere cá é tenute apprimamatine … Pilenopa ... Pinepola ... Pinenopa  ... (maije cá m’arecorde bbuene u’ nome ... mah ...) Trase trase bella piccenne ... avine ijndre á cucine cá stame chiú cavete ... tenghe appezzecate á stufe ... cá face nú frijdde mammameje ... e Vicenzine tue accome ste'?  ca ave parecchije ca nonge ne' sendime ....Cé mm’é purtate dé bbelle?  .. bbrava brava sta figghije ... azzittete azzittete, damme á me cá l’appuggiame aqquaje, tande mó arrive cummá Carmela e le mangiame assieme ...No’ssé ca quedda bbella uagnedda aven’á passe totte le matine pe prepará nú ‘bbelle café ... pó ne stame nú  picche apprisse cá ne cundame dó fatte. Pó avene a passe pure Didine e ne stame nu picche tutte inZieme ....Avine aqquaje cá te fazze avved’re na cose .... quiste jéú presepie cá stoca ffazze ...

Hagghije accumenzate ajere sere ... no’sse’ á viggilie dé Sanda Cicilie ...Dimme di’... te piace ú presepie mije? >

 

MAURIZIO ( bussa )

Cumbà Peppì, ce stai? E' Permesso? Buongiono a Vussignurie, disturbo?

Tagghije purtate doije pettole c'ha fatte mugghijereme stamattine... agghije purtate pure 'u vine cotte, no se sape mai…

 

ZI' PEPPINE (Bussano e Peppino si avvia alla porta)

Ueeee cumbá Maurizziee ... ce’ piaceree ... naaa pure tuje cé  bbelle pinziere ca ha tenute pure mugghijerete, grazzie grazzie, le piccinne stonne bbuene? ..  Trase trá ... aspitte ca te voche á pigghije na bella seggia rubbusta rubbusta ... cá l’ultema vote te n’é sciute de cule ‘nderre ... Beh ‘mbá Mauri’ ... allora te piace u’ prisepie cá stoca ffazze ...  effettivamenDo ci vuolo nu’ poche troppe dé spazZie ijndre á case ... culle piccijnne no’ssé po’ faje ... (sottovoce) ... po’ a rumanenze d’ú spazzie ... l’uecchepe tuje eheheh eheheh... (mannagghiammé vá famme sta’ cijtte ... cá mó s’offenne ...)

 

MAURIZIO

Ma ce bell' Presepe ca ste face Cumbà! Eh! Agghjie inizià pure ije, angore stoche 'a cercà dove 'u pozze sistema' inde 'a casa! Poi, i figghije mie in verità, vogliono l'arbere de Natale... cu tutt'e palle...Ma tu tieni ospiti, e ije te tenghe sus'a porte! Beh buona giurnate, a tutte, voche a fatijà!

 

ZI' PEPPINE 

Jé megghije l’albere ... ma mittele fore alla loggie ... eh eh eh ...Gomungue aspijtte ... cá ne facime n ú bbelle café!

 

SILVIO  come tutti gli anni, chiama i parenti e quindi anche lo zio per "rivivere" l'atmosfera che dal 22 novembre in poi, si sente e vive a Taranto cioè quello delle feste natalizie.   

uèèèèè! pronto! ciao zio sono Silvio –

 

ZI' PEPPINE 

Mannagghije ú telefune ... aprimamatine .. va jacchije ci caz ... <prondooo prondooooo .... ci sí??>

SILVIO 

come chi? Silvio tuo nipote, è vero ho cambiato numero, già non te l'avevo detto, pure tu però....non riconoscermi dalla voce! è vero che gli anni passano e tu...vabbè lassame stà,

ZI' PEPPINE 

... ueeeeee bbelle d’ú zzieeee ... ma d’addó sté telefune?  d’Ammereche?  ... e cé sté lucchele ....

SILVIO 

comunque tutto bene? hai sentito la banda? stai mangiando le pettole?

ZI' PEPPINE  ... sine sine aú zzie ... avugurie pure a’ ssignurije ... pettule?  .. abbenediche quande ne stonna portene ...aqquaje rischie cú mme ‘nghijane u’ triabbete  e ppure ú polisterole ... aspí aspí cá stonna lucchelene 

SILVIO Dai, salutami tutti e ricorda che se tutto va bene vi vengo a trovare  per le feste.>

ZI' PEPPINE  ah vabbé vabbé au’zzie quanne vué ccú scinne a Tarde ... avijne a casa meje ... come sembre!

 

Silvio Chiude la telefonata e pensa: Ho sentito lo zio con una voce strana! Spero che sia perchè si è svegliato presto anche se … mah! Forse è l’età…..

 

Intanto a casa di Zì Peppine continua ad arrivare gente…

 

DIDINO

Zi Peppììììì! Ma ce è mise indr’u presepie pe fa scennè l’acque, ‘a pompe du clistere? Mannagghie a tte! Nonge tinìve n’otra cose chiù aggarbàte? ComunGue me piace ‘u presèpie Zi Zi, sìne sìne…naaaa ma è mise pure ‘u vove, ‘u magghiate…naaaaa quand’è bèlle quìste….ma ce bestie jè…pare na cuccuasce...grattamene va...madonna mea Zi Peppì e no le mìtte le lambadìne ca no sse vede ninde? Ma ce stè ‘u dissèste pure a Betlemme…però secondo me p’u presepie st’anne te fanne pajà l’ICI  e pure a TARSU attenZione.….ma ce jè stù fizze? Zi Peppì se sente de uegghie asckuate. Stè avene da indr’u viche….Bah..

 

ZI' PEPPINE 

Ci ste luccheleee ... Didino! .. (sottovoce) mó stame aú comblete! ... ú sapeve cá aviva tené quacche cose da dicere suse aú prisepie mije ... inbece cú mme dé doje cunziglie ... onestalmendo ú prubbleme jé ca ognevvote hagghija recarecá á vursetedde dell’enderocrisma ... ú clestere accome ú chiame tune ... pero’ so propre cundende ... allora te piace ú prisepie mije ...

Mó mette ú scarpare aqquaje ... fazze ná bbella gruttacella aqquaje ...

(poi sottovoce verso Didino ) cijtte ..cijtte no’ dicere nijnde p’ú fijzze ... nonge jete da ijndre aú viche ...

 

LULU' sull'uscio:

<Mest Peppì'! Lulù sòno! La vicina!>

 

[ ... continua...]

Ultimo aggiornamento ( luned 22 novembre 2010 )
 
< Vid quidd d'apprim.   Vid 'nnotre. >
 
Top! Top!