Home arrow Societ e costume arrow A ci par' ve' n' bort' arrow Vggilie d Ntale.
gioved 30 maggio 2024
 
 
Vggilie d Ntale. PDF Stampa E-mail
L'ha scritt Peppe Nesta   
mercoled 24 dicembre 2008
 Primo pomeriggio della Vigilia di Natale mentre si svolgono i preparativi per la cena.

Bùenadije  Cungè

E bòngiorno pùre a tè … cèssò ca è ‘nnùtte?

Mò stòca ‘vvènghe d’àbbascie ‘a Màrine, hagghije pìgghijate ù pèsce e ‘a frùtte dè màre … e pùre le nùcedde e a frùtta sècche!

Allore mijttete àddaje e àzzìcche àpprè le còzze … fàlle bbèlle àggarbàte àccussì le pòzze àssestemaje bbùene ijndre ‘a spàsedde pè le fà àrraganate … ma nò tte le mangià tòtte mò …

Vìjde ca n’hagghije pìgghiate bùnarijdde dè ‘cchiù pròpre pì quìste, nù pìcche alla spàcche e mànge mòje e nù pìcche àccome àndepàste!
Ma nò ffa ù pùerche ca pò te sijnde màle!

Mànnagghie aù còre d’ù cànarie … ma cè me stè mmijne nà sèndenze?

Je mò … nà sèndenze … vìde cà ce te mènghe nà sènànghe ije te cògghije ggiùste ggiùste … e pò nònge sò stòdeche … cà cì t’àveva  sùppurtaje alle fijste cù na còleche …

Vabbè và … tànde p’àccùmenzàje mò me ne mànge nù pàre e pò se pènze!
Cè stè ijndre ‘a stè bùste?

Ù pèsce … dè màmete … ehehehe … ma ce te l’hagghije dijtte àpprime … ma cè è stùdechite?

Sìne … e quìdde dè sòrde,  stuè! … Annaaa … Anninaaaaa … mena à màmmà avijne a dàmme nà màne cà attanete tène cè ffà àssaje cù lle còzze … a stràfucarsele tòtte …

Cè jè mà … sìne nà … dijmme da addò hagghije àccumenzàje?

Nà … pijgghie stè bùste e àzzicche à mèttre tùtte còse ijndre aù vùcatare cà mò me mètte a pulezzà ù pèsce!

Mudù papà… se mòve tòtta tòtte stà bùste … cè stè ijndre?

Naaa … ù pèsce … je frìsche! … cà quànne ha stàte cà honne scàrecate le pàranzijdde!
 
(La ragazzina apre una delle buste e)

Màdonne d’ù Càrmene mijeeee … aiutoooo …nù sèrpende ha àssuteeeeee … aiutooooo

Luiggiii scàppe vìde cè ha sùccesse ‘a pìccènne!
(nel frattempo il capitone scivola sul pavimento e le passa tra i piedi)
AIUTOOOO … ù Gèse Crìste mije … tène raggione ‘a pìccènne … nù scùrzone ha ‘nnùtte! … ha ‘mbàzzite àttanete!

(Le due donne salgono in piedi sulle sedie continuando a gridare spaventate)

Ma cè scùrzone e scùrzone, … ù càpetone ha scàppate d’à bùste! … àspijtte nà ca mò l’àzzècche ije!

Azzìcchele e puèrtetele da addò cavule l’è ‘nnùtte … ògne vvòte ‘a stessa cànzone … ògne ànne ‘a stessa sènfùnije …

Ma cè ‘ssò ca hagghija purtà ‘ndrète! … mò m’a vèghe ije … l’àzzecche e le tàgghije ‘a càpe! … Miiii l’hagghija àzzeccaje però … avijne àqquaje brùtte scùrzone gnùrecate!

(Finalmente riesce ad acchiapparlo e portarlo sul marmo della cucina mentre gli si arrotola al braccio)

Mò dàmme nà scèmetarre cà le tàgghie ‘a càpe! … sarà ca vè chiù de nù kile àbbùndande!

Sùle tù puè ffà stè còse … màlesùrtate cà nò ssì òtre … cè cùragge cà tijne …

Miiii papà … putive scè fadijà ijndre à nù cìrche …

Seee attànete alle ggiòstre àveva scè … pè fa rìdere alle stuèdeche àccòme ‘a ijdde! …
mò cè chiù stè dè pèricolose ijndre alle bùste?

Nijnde … ù pèsce pè fa ù sùghe … aaaah … àttenzione cà stè ù scòrfene … l’hagghije pigghijate cà ci nò cè zùppe dè pèsce jè sènza scòrfene!

E quìdde ù pùlizze tùne … àccussì te pùnge tù e chiànge!

Apposte! Ha mènate à sènanghe! …

(Infila la mano nella busta e … si punge con la spina dello scorfano)

All’àneme dè cì t’è stràvìve … m’hagghie pùngiute àveramènde … stà jànare … stà màsciare … stà jèttatriceeeee … mudù cè dùloreeeee

Ha ffatte bbèene!  A Màdonne se l’ha vìste! accùssì te ‘mbàre a farne pìgghijà stè pàure… mò sé cè ffazze? … pigghjie ù scòrfène e ù scètte ijndre aù cèsse àccussì accome stè … e te mànge à zùppe dè pèsce senza scòrfene!

Cè dèsgrazzie cà hagghije accappate! … cè dèsgràzzieeee

Mammameje cè dèsgràzzie, cè esàggerazzione … pè nà pùngetòre dè pèsce … ciùccete ù dìcete e fra nà mènzorette t’ha pàssate!

Vijde cà a dèsgràzzie nò jè à pùngetore d’ù scòrfene, … quèdde po’ pàsse, … ‘a vèra dèsgrazzie  jè ù ‘ggiùrne cà t’hagghije spùsate!
 
< Vid quidd d'apprim.   Vid 'nnotre. >
 
Top! Top!