Home
luned 22 aprile 2024
 
 
 
Orariooo! PDF Stampa E-mail
L'ha scritt Peppe Nesta   
gioved 29 ottobre 2009

 (Tonino salta dal letto con un sussulto e …)

Mudù … cè ore sò! Mànnàgghiallamesèrie … hagghije pìgghiàte sùenne brùtte brùtte … miii … mànghe nà quàrte àlle sètte … mànnàgghie …

(Anna si sveglia anche lei a seguito delle imprecazioni del marito)

Cìììtte Tonì …cè stè lùccule, mò s’honna scetà le piccìnne!

(Mentre Tonino, dopo essersi sciacquato faccia e denti, comincia a vestirsi in fretta)

Sìne sì, … cìtte cìtte ‘mbaccie aù nàse, e mò ce hagghija fa? … stà càvule de svèglie ca nònge se sènde … Mica pòzze telefonà e pìgghiarme n’otra fèrie!


Piccè cè stè de màle? Fà ca sì ù prìme!

Vìde ca pròpre pe stù fàtte, òtre cùmbagne mije honne stàte lecenzìate e mò stònna vònne alle cozze!

E mìca jè brùtte ‘a pènzate, ci scìve alle cozze pùre tùne almene nònge rèschiave dè pìgghiarte nà brùtta màlatije … o de murè de ‘nfàrte ijndre a quìdde ‘nfèrne de fuèche e de càrvùne!

Annì, vìde ca tù nò capìsce nìnde? … l’amìce mije se n’honne sciùte alle cozze, jè nù modè dè dìcere … segnèfeche ca nò stònna fàcene nijnde!

Aaah … jè nù mòde dè dìcere, … ma ije stè pàrlave sèriamende, … quànde vùleve ca cangiàve fatije, … pùre ce facìve ù pescatòre jeve mègghije!


(Tonino si innervosisce al punto da non riuscire neanche ad allacciarsi le scarpe)

Ma cè stè struèleche? Ma cè stè dè le nùmere? … e tùtte ù rèste nònge ù pìenze? … Ti pènzi alla scòle le piccìnne, … ce àvevena dìcere quànne ‘a signòra maèstre l’àddumannàve: Dimmi che mestiere fa tuo padre? Racconta qualcosa su di lui! … E le piccìnne rèspunnèvene: Signora maestra papà fàce ù pescatòre, mèna le rèzze e tìre le nàsse, … ajère ha càresciate a càse quàttre tràule, dòje nàccarijdde e nà zòche dè cozze! 

Beh, sèmbre mègghje de quàrche òtre piccìnne ca dìce: Papà ha àssute cù l’indùlte e mò àccatte e vènne rròbbe àrrubbàte! … oppùre de quàrchedun’òtre piccìnne ca dìce: Papà ha stàte àccìse ijndre aù stàbbelemènde da nù tùbbe ca l’ha àppìrte ù cranie a dòje!

Miii cè càvule stè dìceeee, stamatìne cù ‘a paùre hagghija scè a fadià! Mammameje e cè sì nà cùccuvàce! … Còmungue jè mègghije a purtà nù stepèndie secùre! … Òtre ca le chiacchiere, già stè chiangìme ca nònge stòca fàzze le tùrne e le sòlde nònge àvastene màje, … àqquà ‘mbècie de scè ‘nnanze stè sciàme arète!


(Tonino, mentre infila il giubbotto quasi sconsolato, guarda Anna affettuosamente)

Avìne aqquà, … dàmme nù vàse ca nè vèdìme stasère! … E pò dìce ca me vuè ‘bbène, mànghe ù cafè m’è preparàte, … me ne stòca vòche cù a vòcche amàre amàre!

Avine tù aqquà stuè, spuègghijete e cuèrchete àrrete, … mìttete vicìne vicìne a mè e dùrmìme … ca òsce jè dùmeneche!pepp’nest
 
< Vid quidd d'apprim.   Vid 'nnotre. >
Cr'stian online:
Get Firefox!
Ce timb st face?
Tardnuestr
---
Scanzavirus Avast!
avast! Home

 
Top! Top!